مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

نمای کامپوزیت پروژه بنی هاشم

طراحی و اجرای نمای کامپوزیت - 

 
 
نام پروژه: ساختمان مسکونی بنی هاشم 
 
 
آدرس: خیابان بنی هاشم - خیابان خسرآبادی 
خدمات:  طراحی و اجرای کامل نمـای کامپوزیت -
متراژ : 600 متر مربع کامپوزیت 
متریال : آلومینیویم کامپوزیت 

 

وضعیت پروژه :    - اجرا شده 
بالا