مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

پروژه اداری شهرقدس

طراحی و اجرای نمای کامپوزیت - شیشه فریم لس  

 
 
نام پروژه: ساختمان شهر قدس 
 
 
آدرس: شهر قدس روبروی شهرداری 
خدمات:  طراحی و اجرای کامل نمـای کامپوزیت - شیشه فریم لس 
متراژ : 350 متر مربع کامپوزیت - 100 متر مربع  شیشه فریم لس 
متریال : آلومینیویم کامپوزیت - شیشه فریم لس 

 

وضعیت پروژه :    - اجرا شده 
بالا