مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

نمای کامپوزیت پروژه رستوران ایرانویچ

طراحی و اجرای نمای کامپوزیت - شیشه فریم لس 

 
 
نام پروژه: رستوران ایرانویچ 
 
کارفرما:  شرکت ایرانویچ 
آدرس: کیش 
خدمات:  طراحی و اجرای کامل نمـای کامپوزیت - شیشه دو جداره فریم لس 
متراژ : 500 متر مربع کامپوزیت - فریم لس 1000 متر مربع 
متریال : آلومینیویم کامپوزیت - شیشه دوجداره فریم لس 

 

وضعیت پروژه :    - اجرا شده 
بالا