مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران

طراحی و اجرای نمای داخلی کامپوزیت 

 
 
نام پروژه: ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران 
 
کارفرما:  اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران 
آدرس: خیابان طالقانی 
خدمات:  طراحی و اجرای کامل نمای داخلی کامپوزیت - سر درب 
متراژ : 1000 متر مربع کامپوزیت 
متریال : آلومینیویم کامپوزیت 

 

وضعیت پروژه :    - اجرا شده 
بالا