مشاوره رایگان فقط با یک تماس با تلفن 22531717-021

سردرب فروشگاه برک

طراحی و اجرای سردرب کامپوزیت 

 
 
نام پروژه: فروشگاه برک
 
کارفرما:  شرکت برک 
آدرس: کرج 
خدمات:  طراحی و اجرای کامل نمـای کامپوزیت
متراژ : 100متر مربع کامپوزیت 
متریال : آلومینیویم کامپوزیت  

 

وضعیت پروژه :    - اجرا شده 
بالا