ماموریت و چشم انداز شرکت

 
 دیدگاه شرکت طرح زیبا

ماموريت :

شركت ساختمانی طرح زیبا توسعه پايدار از طريق عرضه کالاهای با کیفیت ، ارائه قیمت های مناسب با استفاده از تكنولوژي‌هاي برتر را ارایه اطلاعات   کامل و جامع و صادقانه به مشتری  ماموريت خود مي‌داند.
طرح زیبا افتخار مي كند كه با دانش تخصصي بالا ، سرمايه هاي انساني با انگيزه ، خلاق ، متخصص و مسئوليت پذير ، ‌كسب و كار خود را به طور   مستمر بهبود داده و تمام فرايندهاي خود را در جهت جلب رضايت مشتریان ، ارتقاء مي دهد.

ارزشها : شرکت طرح زیبا در مسير دستيابي به چشم‌انداز خود به ارزش هاي زير پايبند است : حفظ كرامت انساني :
     1. ما از رفتار منصفانه و عادلانه با كاركنان اطمينان حاصل مي‌كنيم.
     2. ما به حفظ ارزش هاي انساني شامل احترام به حقوق و شخصيت والاي افراد ارج مي‌نهيم.
     3. ما به افكار و ايده هاي افراد از جمله كاركنان احترام مي‌گذاريم.
رعايت اخلاق حرفه‌ايي :
     1. ما در جهت اشاعه فرهنگ راستگوئي و درستكاري تلاش مي‌كنيم.
     2. ما به پندار و گفتار و رفتار نيك اهميت مي‌دهيم.
مسئوليت پذيري و پاسخگوئي:
     1. ما به روحيه مسئوليت پذيري در كار ارج مي‌نهيم.
     2. ما منافع ملي و سازماني را به منافع فردي ترجيح مي‌دهيم.
     3. ما پاسخگويي مناسب به كليه مشتریان را مسئوليت خود مي‌دانيم.
     4. ما به تعهد، سخت كوشي و تعصب كاركنان در دستيابي به اهداف سازماني ارج مي‌نهيم.
مشتري مداري :
     1. ما نيازها و انتظارات مشتريان را شناسائي كرده و در جهت كسب رضايت آنان و فراتر رفتن از آن مي‌كوشيم. 
     2. ما به تعهداتمان در رابطه با رعایت استاندارد ها و نيازهاي مشتريان پايبنديم.
     3. ما توسعه دانش فنی و ارتقا کیفیت و تکنولوژی را وظیفه خود میدانیم.
     4. ما تحویل به موقع پروژه های مشتریان را  وظیفه خود می دانیم.
بالا